HAGL thất vọng rời sân, 9 năm không thể thắng Hà Nội - VietNamNet