HLV Kiatisuk nói điều bất ngờ về bầu Đức trước khi đấu TPHCM - VietNamNet