Kết quả Khánh Hoà 3-0 Nam Định: Nuôi hy vọng trụ hạng