Kết quả Nam Định 2-0 SLNA, Đà Nẵng 4-1 Sài Gòn, 17h ngày 28-7