Chặng 5 giải xe đạp VTV Cup 2019: Quyên góp ủng hộ nhân dân Hà Tĩnh