Tin thể thao 10-10: Ronaldo sốt vó, có thể bị dẫn độ sang Mỹ