24 ngàn tiến sĩ, vẫn đốt đuốc tìm chuyên gia - VietNamNet