Tổng bí thư: Kỳ vọng đại biểu hết lòng vì nước vì dân - VietNamNet