Bị bắt khi đang dẫn 2 thiếu nữ bán sang Trung Quốc