Cần Thơ yêu cầu xét nghiệm âm tính SARS-COV-2 mới được vào TP - VietNamNet