Đã có 145 ca tử vong vì virus giống SARS - VietNamNet