Nghi vấn thanh niên tự ngã chết khi rời trụ sở công an