Nguyên Bộ trưởng và sếp tập đoàn tranh luận thuật ‘trói’ người tài