Sập cần cẩu trăm tấn giữa Sài Gòn, 1 công nhân bị thương