Siêu bão đang hướng vào Quảng Ngãi - Quảng Trị - VietNamNet