Thi tuyển hàng loạt cán bộ: Càng trẻ càng tốt - VietNamNet