Thủy phi cơ lần đầu tiên có mặt tại Trường Sa - VietNamNet