Tử hình kẻ giết người yêu rồi thú nhận trên Facebook