Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương: 5 năm dấu ấn một chặng đường

 - Trước thềm Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2017 – 2022, cùng nhìn lại giai đoạn 2012 – 2017 với những thành tựu rất đáng được ghi nhận.

Giai đoạn 2012 - 2017, Đoàn Thanh niên Khối và tuổi trẻ Khối dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối, sự định hướng chỉ đạo của Trung ương Đoàn, các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Khối đã đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ của thanh niên, không ngừng củng cố, xây dựng và phát triển công tác đoàn, phong trào thanh niên của Khối các cơ quan Trung ương đạt được những thành quả và dấu ấn rất quan trọng trên tất cả các mặt công tác. Với số lượng trên 100 ngàn đoàn viên, thanh niên, trong đó có gần 45 ngàn đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gần 60 ngàn đoàn viên là sinh viên đang công tác, học tập tại các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - xã hội ở Trung ương, với những phẩm chất và bản lĩnh của mình, các cấp cấp bộ đoàn, mỗi các bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối, theo từng lĩnh vực công tác đã phát triển công tác đoàn và phương trào thanh niên của Đoàn Khối lên tầm cao mới, góp phần thiết thực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và các cơ quan Trung ương; đóng góp xứng đáng vào công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương: 5 năm dấu ấn một chặng đường

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương tặng Nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng.

Thứ nhất: Các cấp bộ đoàn, đặc biệt là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức được nhiều phong trào hành động cách mạng, nhiều hoạt động thực chất và có chiều sâu, với “hàm lượng trí tuệ cao”, qua đó phát huy được tiềm năng, phẩm chất trí tuệ và thế mạnh riêng của tuổi trẻ Khối. Những đợt sinh hoạt hoạt chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thường xuyên với nhiều cách làm sáng tạo. Đoàn Khối đã xây dựng được hình ảnh thanh niên Khối các cơ quan Trung ương thời kỳ mới với 05 giá trị: “Bản lĩnh, Trí tuệ, Đoàn kết, Văn minh, Tình nguyện”. Việc phát hiện, nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến làm theo lời Bác được quan tâm, góp phần định hướng, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Nhiều mô hình, cách làm hay được xây dựng, nhân rộng. Trong 05 năm qua, toàn Đoàn Khối có 708 tập thể, 1.490 cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương: 5 năm dấu ấn một chặng đường

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đến với Trường Sa.

Thứ hai: Nhiều vấn đề mới, vấn đề khó, vấn đề phát sinh từ thực tiễn sinh động của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế đã được các cấp bộ đoàn nắm bắt và kịp thời xây dựng các chương trình, các phong trào hoạt động sát thực, có điểm nhấn sâu sắc và tính lan tỏa cao. Đoàn Khối cụ thể hóa phương châm “Hóa thân màu áo xanh của Đoàn vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị”, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; chủ động đề xuất nhiều sáng kiến, ý tưởng, đăng ký, đảm nhận những phần việc mới, việc khó tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Tiêu biểu như: Chuỗi các hoạt động tham vấn, góp ý vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tổ chức rất chuyên nghiệp, trở thành thương hiệu riêng của tuổi trẻ Khối; các phong trào, các cuộc hành trình như: “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đạo đức công vụ và văn hóa công sở”; “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia phổ biến, tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật giai đoạn 2013 - 2017”; “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại quần đảo Trường Sa; “Hành trình tri ân, hành trình tình nguyện” tại các tỉnh Miền Trung… đã được tổ chức bài bản và đạt hiệu quả thiết thực, được đoàn viên, thanh niên đón nhận; được các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn đã xung kích, sáng tạo thực hiện 38 công trình thanh niên cấp Khối, trên 1.500 công trình, phần việc thanh niên cấp huyện và trên gần 12.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, có giá trị thực tiễn và ý nghĩa giáo dục cao, được triển khai phù hợp với đặc thù của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương theo từng nhóm lĩnh vực.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương: 5 năm dấu ấn một chặng đường

Đoàn viên thanh niên Khối dâng hương tại khu di tích TNXP Ngã Ba Đồng Lộc.

 

Thứ ba: Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội; xung kích vì biển đảo quê hương; xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chung tay tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng hành với thanh niên trong học tập nâng cao trình độ, nghề nghiệp và việc làm; đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần; phát triển kỹ năng xã hội… đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Trong nhiệm kỳ đã 48.085 lượt đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, thu được 42.774 đơn vị máu; tổng kinh phí huy động của toàn Đoàn Khối tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ qua đạt gần 97 tỷ đồng.

Thứ tư: Công tác lãnh đạo và phát hiện những mô hình mới từ thực tiễn công tác của ban chấp hành đoàn các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thành lập và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Tiến sỹ trẻ Khối các cơ quan Trung ương đã tạo thành một vườn ươm trí tuệ, tạo ra nhiều sản phẩm khoa học có giá trị thực tiễn, góp phần khẳng định thương hiệu của tuổi trẻ Khối. Tổ chức bộ máy luôn được củng cố và tăng cường; đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước trưởng thành về mọi mặt, với trình độ, năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao, sự đồng thuận, đồng tâm nhất trí trong đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt được nâng lên, phương pháp điều hành, lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối được đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của Khối các cơ quan Trung ương; hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở, từng bước lấy chi đoàn và đoàn viên, thanh niên làm trung tâm của mọi hoạt động.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương: 5 năm dấu ấn một chặng đường
20 công chức, viên chức trẻ tiêu biểu Khối cơ quan Trung ương được tuyên dương.

Thứ năm: Chất lượng đội ngũ đã được nâng lên một bước rõ rệt, các hoạt động của Đoàn Thanh niên Khối đã góp phần thiết thực cùng với hệ thống chính trị đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho Đảng và Nhà nước; đồng thời góp phần quan trọng thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận Ban Chấp hành, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, của Đảng ủy Khối về công tác thanh niên. Tính đến tháng 9 năm 2017, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ (tính tuổi đời từ 22 - 35) giữ các chức vụ quản lý từ cấp phó phòng trở lên là 5.067 đồng chí (tăng thêm 3.345 đồng chí so với cuối năm 2011), có nhiều đồng chí cán bộ trẻ được đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch chức vụ lãnh đạo cấp vụ, cấp cục, một số đồng chí được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan Trung ương, được tham gia học các lớp nguồn cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, có những đơn vị thanh niên giữ chức vụ trưởng, phó phòng trở lên chiếm gần 50% số cán bộ quản lý từ cấp phòng trở lên của toàn ngành như: Kiểm toán Nhà nước có tới 400 cán bộ trẻ tuổi dưới 35 giữ chức vụ từ phó phòng trở lên… Đoàn Thanh niên Khối đã phát hiện và bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng 13.872 ngàn đoàn viên ưu tú, trong đó có 9.710 đồng chí được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Có thể nói, trong 5 năm qua, được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn và chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành thắng nhiệm vụ chính trị của Đảng uỷ Khối và các cơ quan Trung ương. Tổ chức đoàn đã thể hiện được vai trò tích cực, tham gia hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, đào nguồn nhân lực trẻ, cán bộ quản lý trẻ“vừa hồng, vừa chuyên”, kế tục sự nghiệp của các cơ quan tham mưu của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể - chính trị xã hội ở Trung ương. Hoạt động của Đoàn Khối được đoàn viên thanh niên đón nhận, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đồng tình, ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của Đoàn Khối đã và đang được Trung ương ghi nhận, định hướng nhân rộng ra các tỉnh, thành đoàn trên toàn quốc. Vị thế và uy tín chính trị của Đoàn Khối trong hệ thống tổ chức của Đoàn trên toàn quốc được nâng lên rõ rệt. Những thành quả trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối trong nhiệm kỳ đã góp phần quan trọng tham mưu cho các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị thực hiện tốt các nghị quyết về công tác thanh niên của Đảng, Chiến lược phát triển thanh niên của Chính phủ giai đoạn 2011 - 2020; đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện: Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Diễn đàn Kinh tế TƯ 2019
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Diễn đàn Kinh tế TƯ 2019
Thông tin & Truyền thôngicon  01/03/2019 

 Quý độc giả có thể xem toàn văn bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Trung ương 2019 của Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng dưới đây.

 
8 việc nhà báo không được làm trên mạng xã hội
8 việc nhà báo không được làm trên mạng xã hội
Thông tin & Truyền thôngicon  25/12/2018 

8 việc không được làm của người làm báo khi tham gia mạng xã hội được quy định rõ trong quy tắc sử dụng mạng xã hội.

 
Cục Viễn thông có trụ sở mới
Cục Viễn thông có trụ sở mới
Thông tin & Truyền thôngicon  25/12/2018 

Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) và các đơn vị trực thuộc Cục chuyển về trụ sở mới từ ngày 2/1/2019.

 
Thu hồi 7 thẻ nhà báo trong năm 2018
Thu hồi 7 thẻ nhà báo trong năm 2018
Thông tin & Truyền thôngicon  24/12/2018 

Trong năm 2018, có 7 trường hợp bị thu thẻ nhà báo do có sai phạm.

 
Sản phẩm và dịch vụ “Made in Viet Nam” có mặt tại Myanmar
Sản phẩm và dịch vụ “Made in Viet Nam” có mặt tại Myanmar
Viễn thôngicon  24/12/2018 

Các doanh nghiệp Viettel, VNPT, MobiFone, FPT... đã trình bày và giới thiệu các dịch vụ thuộc nhiều lĩnh vực như giao thông, giáo dục, y tế, an ninh mạng đã được triển khai thành công tại Việt Nam để áp dụng tại Myanmar.

 
Vươn lên làm chủ công nghệ như một cuộc chiến để Việt Nam hùng mạnh
Vươn lên làm chủ công nghệ như một cuộc chiến để Việt Nam hùng mạnh
Thông tin & Truyền thôngicon  21/12/2018 

Theo Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam phải đi đầu, vươn lên trong làm chủ công nghệ như một cuộc chiến để chúng ta hùng mạnh.

Bồi dưỡng kỹ năng biển đảo cho báo chí
Bồi dưỡng kỹ năng biển đảo cho báo chí
Thông tin & Truyền thôngicon  17/12/2018 

Sáng nay tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Học viện Ngoại giao tổ chức chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về biển đảo cho báo giới.

CMCN 4.0 là cơ hội lớn để VN thực hiện được các mục tiêu phát triển
CMCN 4.0 là cơ hội lớn để VN thực hiện được các mục tiêu phát triển
Tin công nghệicon  14/12/2018 

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải tại phiên khai mạc Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và CNTT 2018.

"Google dự định mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam"
"Google dự định mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam"
Thông tin & Truyền thôngicon  11/12/2018 

Phó Chủ tịch tập đoàn Google (Hoa Kỳ) Kent Walker cho biết Google đang tìm hiểu các bước để mở Văn phòng đại diện tại Việt.

1,6 triệu IP Việt nằm trong mạng máy tính ma, DN bị tấn công vì tin giả
1,6 triệu IP Việt nằm trong mạng máy tính ma, DN bị tấn công vì tin giả
Thông tin & Truyền thôngicon  11/12/2018 

Nhiều số liệu quan trọng về lĩnh vực an toàn thông tin mạng của Việt Nam đã được chia sẻ tại buổi họp giao ban quản lý nhà nước tháng 11/2018 của Bộ Thông tin & Truyền thông.

Ngày hội Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Ngày hội Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Thông tin & Truyền thôngicon  08/12/2018 

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia thăm T.T. Giám sát an toàn không gian mạng QG
Bộ trưởng Thông tin Campuchia thăm T.T. Giám sát an toàn không gian mạng QG
Thông tin & Truyền thôngicon  06/12/2018 

Nhiệm vụ chính của các chuyên gia ATTT tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia là giám sát, theo dõi an toàn không gian mạng, phân tích dữ liệu, cảnh báo sớm xu hướng, nguy cơ mất an toàn thông tin mạng.

Hội nhập thời 4.0: Thông tin truyền thông phải đi trước một bước
Hội nhập thời 4.0: Thông tin truyền thông phải đi trước một bước
Thông tin & Truyền thôngicon  06/12/2018 

Thông tin và truyền thông phải đi trước một bước trong tiến trình hội nhập, nhất là trong kỷ nguyên 4.0.

Nguy cơ bảo mật mới: Mã độc cũng có trí thông minh nhân tạo
Nguy cơ bảo mật mới: Mã độc cũng có trí thông minh nhân tạo
Bảo mậticon  30/11/2018 

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 350.000 thiết bị IoT công khai trên mạng Internet, hầu hết trong số này là các thiết bị camera giám sát, router. Trong đó, khoảng 40% thiết bị có khả năng bị ảnh hưởng bởi các lỗ hổng ATTT đã biết.

Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại Việt Nam - Campuchia
Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại Việt Nam - Campuchia
Thông tin & Truyền thôngicon  29/11/2018 

Bộ TT&TT tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài cho phóng viên, biên tập viên về thông tin đối ngoại giữa Việt Nam và Campuchia.

TP.HCM triển khai 4 trung tâm thuộc đề án xây dựng đô thị thông minh
TP.HCM triển khai 4 trung tâm thuộc đề án xây dựng đô thị thông minh
Thông tin & Truyền thôngicon  28/11/2018 

TP.HCM triển khai thực hiện đề án xây dựng đô thị thông minh đã tròn 1 năm, với 4 trung tâm thuộc đề án giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Bộ TT&TT tặng 3.000 block lịch cho Bộ Tư Lệnh Hải Quân và Bộ đội Biên phòng
Bộ TT&TT tặng 3.000 block lịch cho Bộ Tư Lệnh Hải Quân và Bộ đội Biên phòng
Thông tin & Truyền thôngicon  28/11/2018 

Đây là món quà xuân đầy ý nghĩa của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng những người làm công tác xuất bản, in và phát hành gửi tới cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới, hải đảo.

'Cơ sở dữ liệu khách hàng là chìa khóa thành công của VNPost'
'Cơ sở dữ liệu khách hàng là chìa khóa thành công của VNPost'
Thông tin & Truyền thôngicon  27/11/2018 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Có khách hàng sẽ có tất cả. Nếu VNPost cung cấp nhiều dịch vụ khác nữa trên tập khách hàng của mình thì doanh thu của VNPost sẽ lên nhiều lần”.

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc với VNPost
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc với VNPost
Thông tin & Truyền thôngicon  27/11/2018 

Chiều 26/11, đoàn công tác Bộ TT&TT do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đã có buổi thăm và làm việc tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). 

Hệ thống chuyển mạng giữ số vận hành tốt sau 10 ngày hoạt động
Hệ thống chuyển mạng giữ số vận hành tốt sau 10 ngày hoạt động
Viễn thôngicon  27/11/2018 

Đây là một trong những hệ thống trọng điểm quốc gia, nơi tích hợp với hệ thống của các nhà mạng, thiết lập lịch chuyển đổi và lưu trữ dữ liệu chuyển mạng tập trung của cả nước.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN