TRANG thông tin UNESCO của Tiểu ban Thông tin-Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Thông tin UNESCO

Bảo vật quốc gia bị hư hỏng, Bộ VHTTDL chỉ đạo khẩn

Cập nhật: 15:00 | 24/04/2019
 
 

Liên quan đến những thông tin về việc bảo vật quốc gia bức tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc" của danh họa Nguyễn Gia Trí (tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh) bị hư hỏng, ngày 23/4/2019, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình đã ký công văn số 316/VP-TT gửi Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Di sản văn hóa và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện về việc kiểm tra việc bảo quản đối với bảo vật quốc gia này.

Bảo vật quốc gia
"Vườn xuân Trung Nam Bắc" (ảnh: Lê Công Sơn).

Theo đó, Bộ trưởng giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hóa và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khẩn trương kiểm tra tình hình thực tế tại địa phương, làm việc với Sở VHTT TP. Hồ Chí Minh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan về việc bảo quản bảo vật quốc gia bức tranh "Vườn xuân Trung Nam Bắc" của danh họa Nguyễn Gia Trí. Thời hạn báo cáo Bộ trưởng trước ngày 3/5/2019. 

Bảo vật quốc gia
"Vườn xuân Trung Nam Bắc" sau khi "vệ sinh" (ảnh: Lê Công Sơn).

Theo hồ sơ di sản, tư liệu của Cục Di sản văn hóa, tác phẩm "Vườn Xuân Trung Nam Bắc" được danh họa Nguyễn Gia Trí sáng tác vào giai đoạn đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, tác phẩm như lời nguyện cầu thống nhất và hạnh phúc cho quê hương.

Tác phẩm có thời gian sáng tác kéo dài trong 20 năm, khởi đầu từ năm 1969 và hoàn thành năm 1989. Tranh mô tả không khí ngày Xuân và hình ảnh các thiếu nữ ba miền Trung, Nam, Bắc trong trang phục truyền thống, đi dự hội Xuân, chùa chiền, cây cối xung quanh.

Tác phẩm là sự tổng hợp mọi thành tựu trong nửa thế kỷ tìm tòi sáng tạo về nghệ thuật sơn mài. Đây là tác phẩm có thời gian tâm huyết lâu nhất, ứng dụng nhiều đúc kết trong nghệ thuật nhất, có kích thước lớn nhất và là tác phẩm sáng tác cuối cùng của họa sỹ Nguyễn Gia Trí.

Năm 1991, tác phẩm được UBND TP. Hồ Chí Minh mua với giá 100.000 USD và trao tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Bức tranh nổi tiếng “Vườn Xuân Trung Nam Bắc” qua nhiều năm trưng bày hiện đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng do điều kiện tự nhiên và phương pháp bảo quản, cần phải khẩn cấp bảo vệ.

Tình Lê