Vũ Văn Phúc

tin tức về Vũ Văn Phúc mới nhất

Nhà nước không thiên vị thành phần kinh tế nàoicon

Nhà nước không thiên vị thành phần kinh tế nào

PGS.TS Vũ Văn Phúc kiến nghị đưa vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đoạn về thành phần kinh tế trong nền kinh tế quá độ lên CNXH ở nước ta.

 
Bốn lý do để Tổng bí thư làm Chủ tịch nướcicon

Bốn lý do để Tổng bí thư làm Chủ tịch nước

Chính trị
05/10/2018

Việc thực hiện Tổng bí thư làm Chủ tịch nước vào thời điểm này sẽ tạo cơ hội, tạo tiền đề cho hiện tại và cả tương lai.