- 'Nhiều người có trình độ đại học, trên đại học, lẫn thực tiễn. Chỉ mong sao các đồng chí thể hiện được trách nhiệm của mình, đừng do dự vì cái ghế, vì vị trí cá nhân mà phải đóng góp thật ý thức trách nhiệm để Mặt trận mạnh - nguyên Chủ tịch MTTQ VN Phạm Thế Duyệt.

Ý kiến ghi nhận trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ VIII khai mạc sáng mai tại Hà Nội:

Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN:

Tỏ chính kiến, đừng thụ động

Đứng trước tình hình đất nước có nhiều thách thức mới trong việc thực hiện đường lối đổi mới và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội này phải làm thế nào khơi dậy được lòng yêu nước.

{keywords}

Phải khơi dậy một tinh thần quyết tâm cao để vượt mọi khó khăn thách thức, nhất là vấn đề không bị thua kém các nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ vững chắc biển đảo, thực hiện đoàn kết quốc tế trên cơ sở mình có thế và đóng góp lớn cùng tất cả các nước, chứ không phải chỉ mong chờ ở sự giúp đỡ của các nước. 

Bằng cách nào trong vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận để khơi dậy điều đó?

Mặt trận phải làm thật tốt cầu nối giữa sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước với nhân dân, để làm thế nào mọi ý kiến sâu sắc, tốt đẹp, đúng đắn, sáng tạo trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, của nhân dân trong và ngoài nước đều đến được với các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Phải phản ánh đúng đắn những ý kiến trái chiều, phản biện đúng đắn của nhân dân về tất cả những vấn đề mà Đảng, Nhà nước lãnh đạo, cần có sự quan tâm sửa đổi cho phù hợp.

Cơ cấu nhân sự có hơn 50% ở ngoài Đảng khiến ông suy nghĩ thế nào?

Cơ cấu đó là tốt nhưng dù sao đó cũng là cơ cấu số lượng, quan tâm của tôi là vấn đề chất lượng. Chất lượng hoạt động, chất lượng đóng góp kể cả những đảng viên trong Mặt trận, đúng đắn thì sẽ thể hiện rất tốt ý nguyện của dân chứ không phải chỉ những người ngoài đảng.

Tôi thấy có nhiều người có thực tiễn, có trình độ đại học, trên đại học. Giờ chỉ mong làm sao các đồng chí thể hiện được trách nhiệm đầy đủ của mình, đừng có do dự vì cái ghế, vì vị trí cá nhân mà phải có đóng góp thật ý thức trách nhiệm, xây dựng thật thiết thực, đúng đắn  với các cơ quan đoàn thể thì Mặt trận mạnh lắm.

Trước Đại hội, MTTQ đã có quy chế về giám sát, phản biện. Làm thế nào để nhiệm kỳ này phát huy được chức năng nhiệm vụ quan trọng bậc nhất này?

Quyết tâm làm, đừng có thụ động, ngại ngùng vì đã có chủ trương rồi, ý kiến đúng của dân là phải bảo vệ. 

Những ý kiến đúng đắn, phát hiện sai trái của các cơ quan, những người có trách nhiệm trong cơ quan Đảng và Nhà nước thì phải tỏ chính kiến, Mặt trận không có việc gì phải rụt rè, do dự. Thiết thực nhất là góp phần đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, góp phần lựa chọn cán bộ vào TƯ tới đây của Đại hội Đảng 12 cho thật đúng đắn, góp phần lựa chọn đại biểu vào Quốc hội.

Nếu thế thì tiếp tục làm và đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, chống xa dân, chống mất dân chủ, sẽ được thôi. Đây không phải là nhiệm vụ dễ nhưng có bản lĩnh, có quyết tâm hoàn toàn làm được. Bởi vì Đảng đã chủ trương rồi, bởi nguyện vọng tha thiết của nhân dân, đòi hỏi Mặt trận đại diện cho nhân dân phải làm được.

Ông Nguyễn Túc - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về kinh tế

Hài hòa lợi ích các dân tộc

Nguyện vọng đầu tiên gửi tới ĐH đó là làm sao cuộc sống của nhân dân được ổn định. Nhân dân kỳ vọng MTTQ phải làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng và hợp pháp của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt qua một vài vụ án oan vừa rồi làm cho dư luận trong dân lo lắng.

Trong bối cảnh hiện nay, MTTQ cũng phải tham gia chủ động hơn nữa vào vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

{keywords}

Bác Hồ nói muốn đoàn kết thực sự phải có dân chủ thực sự. Muốn có dân chủ thực sự thì MTTQ VN phải làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội.

Những người đứng đầu Mặt trận các cấp phải dám làm, dám chịu trách nhiệm. Khi dân chủ ở nơi này nơi kia chưa được đảm bảo thì hiện tượng đấu tranh tránh đâu, ngại va chạm không phải không có trong Mặt trận các cấp.

Mặt trận cũng phải làm sao để hài hòa lợi ích giữa tập thể nhà nước với nhân dân, làm sao lợi ích của dân được tôn trọng. Hiện nay khác với thời chiến tranh, chiến tranh có quy luật cái tôi phải phục tùng cái ta, thiểu số phải phục tùng đa số. Nhưng trong hòa bình, cái tôi và cái ta giải quyết không tốt thì không thể đảm bảo ổn định được.

Bây giờ nói hy sinh để cho người khác hưởng là không thể chấp nhận được. Vì vậy Mặt trận có trách nhiệm rất lớn để đảm bảo đoàn kết và giải quyết hài hòa các lợi ích của các tầng lớp, của dân tộc các tôn giáo thông qua các chính sách mà Mặt trận tham gia giám sát phản biện trong thời gian tới.

Thời gian vừa qua giám sát Mặt trận có tiến bộ, nhưng phản biện thì chưa có chủ trương vì 12/12/2013 Bộ Chính trị mới ra thì cũng chưa làm được nhiều. Nhưng nếu đã có quy chế và mai kia pháp luật hóa nữa thì Mặt trận chắc sẽ làm có kết quả hơn.

Với cơ cấu nhân sự kỳ này, ông kỳ vọng gì chương trình hành động của Mặt trận?

Thứ nhất, Mặt trận kỳ này trong cơ cấu có hơn 50% người ngoài Đảng. Người ngoài Đảng nói lên suy nghĩ của mình thuận lợi hơn.

Thứ hai, cơ cấu kỳ này bao gồm tất cả 54 dân tộc, có những dân tộc chỉ hơn 1.000 người thôi. Điều đó giúp cho UB TƯ Mặt trận nghe được nhiều tiếng nói toàn diện hơn.

Thứ ba là các doanh nhân kỳ này trong UB TƯ cũng nhiều nhân vật mới, chính trong điều kiện phát triển kinh tế nhiều thành phần hiện nay, doanh nhân có thể nói đóng vai trò rất quan trọng.

Ít thấy đoàn thể nào mà nói một cách chân thành, thẳng thắn như là trong hội nghị UB TƯ MTTQ VN. Nhiều đảng viên tỉnh ủy về lúc đầu cũng rất ngạc nhiên, đây là tiếng nói chân thành, nói lên tự đáy lòng mình cái được và chưa được dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Ông Lưu Văn Đạt - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ và pháp luật:

Trăn trở dân chưa hiểu rõ MTTQ là ai

Trăn trở của tôi có nhiều nhưng lớn nhất tôi vẫn cảm nhận người dân chưa biết nhiều đến Mặt trận.

{keywords}

Và cùng với đó là trăn trở vai trò của MTTQ chưa được phát huy như mong muốn. Trong điều kiện một Đảng thì vai trò của MTTQ quan trọng nhưng tôi có cảm giác ngay cả các tổ chức cấp ủy đảng, chính quyền thì hiểu biết về MTTQ không nhiều.

Giám sát, phản biện là hai việc chính của MTTQ nhưng giám sát và phản biện thì hầu như chưa làm được gì nhiều. 

Trong nhiệm kỳ qua, chúng tôi còn nợ vấn đề giám sát thực hiện quy chế về thu hồi đất của dân chưa đến cùng. 

Vấn đề vẫn còn đeo đẳng, dân còn nhiều băn khoăn, dân băn khoăn thu hồi đất đai người cuối cùng được hưởng lợi là ai, có phải dân hay trong nhiều trường hợp là quan chứ không phải dân? 

Ông Võ Quốc Thắng - ủy viên TƯ MTTQ VN

Trách nhiệm lớn của doanh nhân

Người ngoài Đảng và trong Đảng mỗi người có nhiệm vụ nhưng tôi nghĩ mục tiêu chung là yêu Tổ quốc, làm hết sức mình để đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước.

{keywords}

Mặt trận có nhiều thành phần tham gia và doanh nhân, doanh nghiệp đóng vai trò không nhỏ.

Tham gia Mặt trận với vai trò một ủy viên TƯ MTTQ VN, tôi càng thấy có trách nhiệm hơn trong việc thực hiện vai trò đó. Cũng như trước đây tôi từng tham gia QH, đóng góp làm sao để các chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống thực tế hiệu quả, môi trường cho doanh nghiệp ngày càng thông thoáng hơn.

Chúng tôi có những kênh thông tin với nhân dân cũng như người lao động, qua đó đưa kiến nghị đến với các cơ quan ban ngành TƯ cũng như địa phương để người lao động có cuộc sống ổn định, xã hội ngày càng giảm bớt người nghèo.

Linh Thư - Hồng Nhì - Ảnh: Minh Thăng