600 triệu đồng

Cập nhập tin tức 600 triệu đồng

Lần đầu mua ô tô, tôi có nên mua một chiếc xe Đức đã qua sử dụng, chi phí nuôi xe mỗi tháng có chênh lệch nhiều so với các mẫu xe khác?