Á hậu Lê Thảo Nhi

Cập nhập tin tức Á hậu Lê Thảo Nhi

Là đại sứ của mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam, á hậu Lê Thảo Nhi nhắn nhủ người trẻ nên cân bằng cuộc sống, yêu quý bản thân và thường xuyên kiểm tra sức khoẻ.