ao hồ

Cập nhập tin tức ao hồ

Sau bài viết “Hai hồ Hà Nội sắp bị lấp, gần trăm hộ dân kiến nghị xin giữ lại “lá phổi xanh” trên VietNamNet, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi vì sao lấp hồ và hiến kế cải tạo hồ, giữ lại không gian xanh.