Asanzo đội lốt hàng Việt

Cập nhập tin tức Asanzo đội lốt hàng Việt

Giải thích của CEO Asanzo về 'xuất xứ Việt Nam' là không phù hợp

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng cho rằng, CEO Asanzo giải thích về việc chỉ ghi “Xuất xứ Việt Nam” thay vì “Made in Việt Nam” là không phù hợp.

Asanzo có dấu hiệu trốn thuế, lừa dối khách hàng

Nhập rời các thiết bị, linh kiện điện tử; lập lờ giữa việc ghi “Xuất xứ Việt Nam” thay vì “Made in Việt Nam” trên sản phẩm của mình, Asanzo có dấu hiệu trốn thuế và lừa dối khách hàng.