Bạch Đằng TMC

tin tức về Bạch Đằng TMC mới nhất

Hà Nội: Đồng ý đầu tư hạ tầng đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèmicon
Đầu tư27/09/20160

Hà Nội: Đồng ý đầu tư hạ tầng đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm

Sở Quy hoạch Kiến trúc không đồng ý phương án mà chủ đầu tư đưa ra, vì sẽ thay đổi quy hoạch đã được phê duyệt.