Trong văn bản mới nhát ngày 3/8, liên quan đến việc tiếp tục triển khai dự án tại khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, liên doanh chủ đầu tư dự án đã đề xuất được xây dựng tuyến đường tuyến đường số 8 thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khung khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm theo hình thức công tư. 

Với đề xuất này, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý về mặt chủ trương thực hiện tuyến đường số 8 từ nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án Tổ hợp công trình căn hộ, văn phòng và công cộng tại các ô đất có ký hiệu: G3 -CC1, G2-CT1, G2-BT1, G5-BT2 và G8-BT3 trong khu đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm.

Trong khi đó, liên quan đến việc triển khai dự án tại đây, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, ông Lê Vinh, cho hay: Sở đã có văn bản phúc đáp về việc tham gia lấy ý kiến về chủ trương cho phép chủ đầu tư nghiên cứu, xây dựng dự án tại Bắc Cổ Nhuế - Chèm.

Quan điểm của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội tại văn bản số phúc đáp số 266/QHKT-P6 ngày 21/01/2015 về việc tham gia ý kiến hồ sơ chấp thuận chủ trương dự án đầu tư tổ hợp công trình căn hộ, văn phòng cho thuê và cộng cộng thuộc quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm (Bắc Từ Liêm – Hà Nội).

{keywords}

Giám đốc Sở Huy hoạch Kiến trúc cho hay: Quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm tỷ lệ 1/500 đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt tại Quyết định 1082/QĐ-UBND ngày 21/3/2008 và Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch được ban hành kèm theo quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 21/3/2008, Khu đất có ký hiệu G3-CC1, G2-CT1, G2-BT1, G5-BT2, G8-BT3 được xác định chức năng đất công cộng, hỗn hợp (dịch vụ, thương mại, văn phòng, ở).

Theo đề xuất của chủ đầu tư, phương án xây dựng hai khu chung cư cao tầng 25 – 29 tầng tại ô đất ký hiệu G3-CC1 là không đúng quy hoạch. Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội yêu cầu giữ nguyên chức năng sử dụng đất là công cộng khi ở theo đúng quy hoạch chi tiết khu vức Bắc Cổ Nhuế - Chèm, tỷ lệ 1/500.

Công cộng ở đây được hiểu là khu phục vụ công cộng như văn phòng, nhà trẻ, khu vui chơi…

Các nội dung không điều chỉnh tiếp tục thực hiện theo công văn số 1140/UBND-XD ngày 21/2/2011 của UBND TP.Hà Nội. Nội dung của văn bản này là gia hạn 6 tháng thời hạn chấp nhận chủ trương nghiên cứ lập dự án của chủ đầu tư, thời hạn gia hạn 6 tháng (của công văn số 1155 chấp nhận chủ trương cho chủ đầu tư lập hồ sơ nghiên cứ triển khải dự án).

“Quan điểm của Sở QHKT là không được thay đổi quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt của khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm” – Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết.

Dự án tổ hợp công trình căn hộ cao cấp tại Bắc Cổ Nhuế - Chèm được UBND TP.Hà Nội chấp thuận chủ trương cho phép chủ đầu tư nghiên cứ lập và triển khai tạ văn bản số 1155 với thời hạn 12 tháng (tính từ thời điểm 11/2/2010 ban hành văn bản).

UBND TP.Hà Nội nghiêm cấm chủ đầu tư huy động vốn để triển khai dự án dưới mọi hình thức.

Cụ thể: quy mô dự án được Hà Nội chấp thuận về chủ trương khoảng 34.765m2 (tại các ô đất ký hiệu G3 – CC1, G2 – CT1, G2 – BT1, G5 – BT2 và G8 – BT3) thuộc quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm tỷ lệ 1/500). Phương án mà Hà Nội cho phép, chủ đầu tư thực hiện theo phương thức thỏa thuận với người sử dụng đất thuộc phạm vi dự án để nhận chuyển nhượng.

Sau nhiều năm, tiếp tục lập liên danh với DN khác để để tiếp tục triển khai dự án này.Ngày 26/11/2014, UBND TP.Hà Nội tiếp tục ban hành văn bản số 9263 chấp thuận nguyên tắc đề nghị .

Hoàng Trung