backup dữ liệu

Cập nhập tin tức backup dữ liệu

Khó khăn doanh nghiệp thường gặp khi lưu trữ dữ liệu trên Cloud quốc tế

Từ ngày 1/10/2022, theo Luật an ninh mạng Việt Nam, Nghị định 53/2022/NĐ-CP, được ban hành bởi Chính phủ: dữ liệu người dùng phải được lưu trữ tại Việt Nam.