Bài toán chia đất của người cha được chia sẻ bởi Dailymail đang thách thức trí thông minh của hàng vạn người.

Đề bài: Một người cha có một mảnh đất rộng, trên đó có trồng 4 cây (mảnh đất như trong hình vẽ dưới)

Sau khi về già, người cha muốn chia đều mảnh đất đó cho 4 người con, sao cho mỗi người con có diện tích đất bằng nhau và đều sở hữu một cây duy nhất được trồng trên đó.

{keywords}

Bài toán đang thách thức trí thông minh của hàng vạn người. Còn cách giải của bạn là gì?

  • Ngọc Cương (Theo Dailymail)

XEM THÊM: