Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

tin tức về Ban chấp hành Trung ương khóa XIII mới nhất

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọngicon
Chính trị09/10/20200

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

 
Trăn trở của Tổng Bí thư về Ban chấp hành Trung ương khóa XIIIicon

Trăn trở của Tổng Bí thư về Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Chính trị
22/09/2020

“Mục đích của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là phải xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.