Ban chấp hành TƯ

tin tức về Ban chấp hành TƯ mới nhất

600 cán bộ cấp chiến lược: 3 độ tuổi, có đặc thùicon
Chính trị06/05/20180

600 cán bộ cấp chiến lược: 3 độ tuổi, có đặc thù

600 cán bộ cấp chiến lược gồm các ủy viên TƯ, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch tỉnh...