ban kinh tế

tin tức về ban kinh tế mới nhất

Đô thị hóa Việt Nam, tăng nhanh nhưng vẫn thấp so với ASEANicon
Đầu tư18/06/20210

Đô thị hóa Việt Nam, tăng nhanh nhưng vẫn thấp so với ASEAN

Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đô thị hoá cả nước xác định theo địa bàn có chức năng đô thị đã tăng nhanh từ 30,5% năm 2010 lên khoảng 40% năm 2020
 
Ban Kinh tế Trung ương triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ năm 2020icon

Ban Kinh tế Trung ương triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ năm 2020

Thị trường - tiêu dùng
11/01/2021
Ngày 5/1/2021, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021”.
Nghiên cứu, tham mưu nhiều chính sách kinh tế đóng góp cho phát triển đất nướcicon

Nghiên cứu, tham mưu nhiều chính sách kinh tế đóng góp cho phát triển đất nước

Đầu tư
05/01/2021
Năm 2020 Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì nghiên cứu, tham mưu ban hành 15 nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.
Thừa Thiên - Huế: Thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm miền trungicon

Thừa Thiên - Huế: Thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm miền trung

Đầu tư
18/12/2019
 Theo kế hoạch đến 2030 và tầm nhìn 2045, mục tiêu lớn nhất là xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.
Doanh nhân hiến kế phát triển kinh tế đất nướcicon

Doanh nhân hiến kế phát triển kinh tế đất nước

Doanh nhân
03/09/2019
 Ban Kinh tế Trung ương phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.