bảo hiểm thân vỏ

Cập nhập tin tức bảo hiểm thân vỏ

Kinh nghiệm mua bảo hiểm ô tô tránh rủi ro kiện tụng về bồi thường

Mua bảo hiểm xe ô tô là cách để bảo vệ xe nếu xảy ra sự cố đáng tiếc tuy nhiên người mua bảo hiểm cũng cần phải thận trọng tránh lãng phí và bồi thường không thỏa đáng.

Cần tu sửa mới mua bảo hiểm thân vỏ

Nhiều chủ xe thường có suy nghĩ sử dụng ô tô một thời gian, cần tu sửa thân vỏ thì mới mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô để nhận được một phần chi phí hỗ trợ. Tuy nhiên, đó là một quan điểm rất sai lầm.