Thống kê Nhận thức của công chúng về khoa học và công nghệ, do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) thực hiện và công bố gần đây, có những số liệu khá thú vị.

Theo số liệu do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia đưa ra, với các vấn đề phát minh/ phát hiện và công nghệ mới, tỷ lệ người Việt Nam không biết khá cao, 46% và 53,7%.

Hai vấn đề này cũng có sự chênh lệch lớn về mức độ “hiểu” và “hiểu rõ”, chẳng hạn về vấn đề phát minh/ phát hiện khoa học mới nhất tỷ lệ “hiểu” và “hiểu rõ” ở Việt Nam lần lượt là 52,5% và 1,4%, trong khi các tỷ lệ này ở Malaysia là 24,7% và 2,8%, Hoa Kỳ là 64% và 10%, EU là 51% và 10%.

Tuy nhiên, về vấn đề “ô nhiễm môi trường, tỷ lệ người Việt Nam hiểu rõ lại rất cao, 27,42% so với 7,5% ở Malaysia và 15% ở các nước EU.

{keywords}

Nguồn: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia

Qua số liệu so sánh giữa Việt Nam và một số nước về hiểu biết của công chúng về khoa học và công nghệ, có thể thấy một số điểm đáng chú ý.

Về lĩnh vực thiên văn học, với câu hỏi liên quan đến kiến thức cơ bản nhất, tỷ lệ người Việt Nam có câu trả lời đúng ở mức cao (88,9%) đối với câu hỏi “Trái Đất quay xung quanh Mặt trời”, so với tỉ lệ này ở Hàn Quốc (2004) là 86%, Hoa Kỳ 74%, Malaysia (2008) 70,3%. Tương tự với kiến thức liên quan đến “Trái đất quay một vòng quanh Mặt trời hết 365 ngày”, tỷ lệ của Việt Nam cũng cao hơn Malaysia và Ấn Độ.

Đối với các kiến thức khác về Trái đất như “Trung tâm của Trái đất rất nóng” và “Các lục địa bị dịch chuyển từ hàng triệu năm qua và tiếp tục dịch chuyển”, tỷ lệ người Việt Nam có câu trả lời đúng ở mức trung bình (lần lượt là 64,5% và 56,3%) so với các nước, nhưng vẫn cao hơn Malaysia, Trung Quốc và Ấn Độ.

{keywords}

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia

Về kiến thức liên quan đến gen “Gen của người cha quyết định giới tính của đứa trẻ”, tỷ lệ người Việt Nam trả lời đúng đạt 41,4%, thấp hơn so với Hoa Kỳ (63%), EU (64%), Trung Quốc (58%), nhưng vẫn cao hơn Nhật Bản, Malaysia và Ấn Độ.

Về kiến thức liên quan đến phóng xạ, tỷ lệ trả lời đúng ở Việt Nam khá thấp (23,3%), thấp hơn hầu hết các nước.

Trong lĩnh vực y học, liên quan đến thuốc kháng sinh, tỷ lệ người Việt Nam trả lời đúng đạt 30,9%, thấp hơn nhiều so với Hoa Kỳ, EU nhưng cao hơn Malaysia (7,2%) và Trung Quốc (28%).

  • Ngân Anh