BGSW Việt Nam

Cập nhập tin tức BGSW Việt Nam

Dấu ấn bền vững của BGSW Việt Nam trong phát triển công nghệ phần mềm

BGSW không ngừng củng cố sức mạnh đổi mới sáng tạo để hòa mình vào kỷ nguyên kỹ thuật số toàn cầu. Việc BGSW khai trương trung tâm phần mềm mới tại Hà Nội nằm trong kế hoạch mở rộng đầu tư và phát triển nhân tài tại Việt Nam.