Ngày 24/11/2021, UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định 3250, phê duyệt Đề án Thông tin, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm trên không gian mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Theo quan điểm chỉ đạo của Đề án, bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng cho mỗi cá nhân, tổ chức là yếu tố then chốt, góp phần tạo dựng một không gian mạng an toàn, an ninh, bền vững.

{keywords}
UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Thông tin, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ an ninh mạng (ảnh minh họa).

UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định, việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an ninh trên không gian mạng là trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng.

Hình thức tuyên truyền cần đổi mới, kết hợp giữa hình thức truyền thông với hình thức trực tuyến, áp dụng các công nghệ hiện đại như hệ thống tương tác tự động (chatbot) để triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách chủ động, thông minh; các biện pháp tuyên truyền được phối hợp linh hoạt, tận dụng ưu thế của mạng xã hội.

Bình Thuận cũng khuyến khích thu hút các nguồn lực xã hội để thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là tận dụng sự tham gia có trách nhiệm của các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông, các mạng xã hội nhằm tạo ra sự lan tỏa, kết nối đa kênh, đa nền tảng, thúc đẩy thay đổi nhận thức về an ninh trên không gian mạng của người sử dụng.

H.A.H

Startup nên có chiến lược an toàn thông tin dài hạn

Startup nên có chiến lược an toàn thông tin dài hạn

Trong thời đại chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ hiện nay, lỗ hổng bảo mật trở thành mảnh đất màu mỡ để tin tặc tấn công trục lợi, chính vì thế các startup nên có chiến lược an toàn thông tin dài hạn cho mình.