Mặc dù thuộc về bộ tộc có thần lực trời sinh, nhưng nếu như theo dòng Force Master, hình thể cũng không cần chiếm ưu thế quá so với những khả năng khác thuộc về tâm linh. Bởi vậy, Gon Force Master trong bộ ảnh lần này đượm một vẻ đẹp vô cùng huyền ảo và "hư cấu".

 

Lão Tiêu