Theo dự thảo thông tư, thẻ an ninh trên không được cấp cho sĩ quan an ninh trên không để thực hiện nhiệm vụ trên tàu bay đang bay của các hãng hàng không dân dụng Việt Nam. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải nộp lại thẻ an ninh trên không.

Dự thảo cho biết, việc cấp, giao, thu hồi, tiêu hủy, quản lý và sử dụng thẻ an ninh trên không phải tuân thủ quy định của pháp luật. Thẻ an ninh trên không chỉ sử dụng trên tàu bay đang bay.

Mẫu thẻ An ninh trên không. Ảnh: Bộ Công an

Dự thảo cho biết, ngôn ngữ ghi trên thẻ an ninh trên không là tiếng Việt phía trên và tiếng Anh phía dưới. Chất liệu của thẻ an ninh trên không là nhựa có độ bền cao. Nền mặt trước tông màu xanh da trời, nền mặt sau in hoa văn phù hiệu công an màu xanh nhạt.

Mặt trước thẻ gồm: tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hình quốc huy Việt Nam, tên thẻ. Mặt sau gồm phù hiệu, số hiệu công an nhân dân, ảnh chân dung, họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác... 

"Đối tượng được cấp thẻ an ninh trên không có trách nhiệm sử dụng thẻ an ninh trên không đúng mục đích. Bảo quản, giữ gìn, tránh để mất, hư hỏng, rách nát thẻ", dự thảo nêu. 

Đáng chú ý, khi sĩ quan an ninh trên không xuất trình thẻ an ninh trên không để thực hiện nhiệm vụ trên tàu bay đang bay, hành khách trên tàu bay có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu của sĩ quan an ninh trên không. Người chỉ huy tàu bay và các thành viên tổ bay phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho sĩ quan an ninh trên không thực hiện nhiệm vụ.