Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM, ông Vũ Hải Quân là Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM.

{keywords}
Ông Vũ Hải Quân (ngoài cùng bên trái) vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM

Ông Vũ Hải Quân từng là cựu sinh Ngành khoa học máy tính, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM với điểm luận văn tốt nghiệp tuyệt đối và được giữ lại trường. 

Ông Quân bảo vệ luận án tiến sĩ tại ĐH Tổng hợp Trento (Ý) và nhận tiếp học bổng sau tiến sĩ (Postdoc) ở ĐH Tổng hợp Leuven (Bỉ). Năm nay ông Quân 43 tuổi.

Lê Huyền