Bóng Mờ

Cập nhập tin tức Bóng Mờ

(GameSao.vn) – Hiệu ứng Bóng Mờ sẽ khiến cho các vị tướng Tàng Hình dễ bị phát hiện hơn.