Bùi Văn Phương

tin tức về Bùi Văn Phương mới nhất

Tố cáo qua email có ký tên có thể được giải quyếticon
Quốc hội16/06/20170

Tố cáo qua email có ký tên có thể được giải quyết

Để tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền tố cáo, có thể mở rộng thêm 2 hình thức: thư điện tử có ký tên, chữ ký điện tử.