Ca sỹ Randy

Cập nhập tin tức Ca sỹ Randy

Từ Mỹ, 17 năm tìm mẹ Việt trong mòn mỏi

Mang trong mình hai dòng máu Việt - Mỹ với nước da ngăm đen, từ nhỏ nam ca sĩ Randy đã sống trong sự kỳ thị, coi thường của người thân, hàng xóm.