Cách chơi Lucio trong Overwatch

Cập nhập tin tức Cách chơi Lucio trong Overwatch

Hướng dẫn cách chơi tướng Lucio trong Overwatch

Lucio là một vị tướng hỗ trợ khá đặc biệt trong Overwatch. Anh có khả năng hồi máu liên tục hoặc tăng tốc độ di chuyển của tướng đồng minh chỉ thông qua 1 nút bấm duy nhất, việc còn lại Lucio làm là tập trung tấn công đối phương.