cảm biến đo nhịp tim

Cập nhập tin tức cảm biến đo nhịp tim

Panasonic phát triển camera đo được nhịp tim

Panasonic đang tập trung phát triển công nghệ camera mới, có thể đọc được nhịp tim của một người chỉ bằng cách "nhìn" người đó.

Apple Watch sẽ cứu mạng người dùng?

Apple Watch chưa trở thành bom tấn thực sự của Apple và doanh thu mang lại cũng quá nhỏ, nhưng sản phẩm này sẽ giúp cứu mạng người dùng.