cắm mốc biên giới

tin tức về cắm mốc biên giới mới nhất

Việt – Lào đặc biệt quan tâm vấn đề biên giới lãnh thổicon
Chính trị19/09/20170

Việt – Lào đặc biệt quan tâm vấn đề biên giới lãnh thổ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, vấn đề biên giới lãnh thổ được lãnh đạo Đảng, nhà nước và chính phủ VN, Lào đặc biệt quan tâm coi trọng.