Từ ngày 1/5/2017 đến hết ngày 28/2/2018, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn được phép xả nước thải vào nguồn nước biển ven bờ thuộc xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định cho phép Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn xả nước thải vào nguồn nước biển ven bờ từ quá trình làm sạch và vận hành thử nghiệm dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Theo nội dung quyết định, nguồn nước tiếp nhận nước thải là vùng nước biển ven bờ thuộc xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Phương thức xả nước thải là phương pháp tự chảy 24h/ngày đêm, với lưu lượng nước thải lớn nhất là 500 m3/ngày đêm và lưu lượng xả nước thải trung bình là 480 m3/ngày đêm.

{keywords}

Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: VietNamNet

Chất lượng nước xả thải ra môi trường không vượt quá mức tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải (Cmax) được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Thời hạn của giấy phép xả thải từ ngày 1/5/2017 đến hết ngày 28/2/2018.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn phải thực hiện việc quan trắc nước thải và nguồn tiếp nhận: Trước khi xả nước thải ra vùng biển ven bờ phải quan trắc liên tục lưu lượng nước thải qua đồng hồ đo lưu lượng xả thải tại vị trí trước khi đấu nối vào kênh thoát nước thải.

Quan trắc nguồn nước tiếp nhận định kỳ chất lượng nước thải ven bờ tại 3 vị trí: Điểm xả nước thải, cách điểm xả nước thải 500 m về phía bắc và cách điểm xả thải 500 m về phía nam.

Công ty này phải thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình, công nghệ đã trình bày trong hồ sơ đề nghị cấp phép và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt quy chuẩn thì phải dừng ngay việc xả thải để khắc phục. Ngoài ra, họ phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia và các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chất lượng nước thải của dự án; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

(Theo Zing)