CapitalHouse

Cập nhập tin tức CapitalHouse

CapitalHouse muốn miễn nhiệm Chủ tịch Nguyễn Thành Trung

CTCP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô đang xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT, 2 thành viên BKS. Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Sự vắng mặt của vợ chồng ông Đỗ Đức Đạt và nỗi lòng cổ đông CapitalHouse

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương Mại Thủ Đô (CapitalHouse) vừa diễn ra sáng 29/4.