cầu sông Hàn

Cập nhập tin tức cầu sông Hàn

Người chồng chở vợ cùng con nhỏ qua đến giữa cầu thì xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, chị vợ đã gieo mình xuống sông.

Bí thư Đà Nẵng: 'Hãy cho chúng tôi thẩm quyền được quyết định'

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: “Quan điểm là chúng tôi không nghe bên nào cả. Khi chúng tôi tin đó là đúng thì chúng tôi phải quyết định” .

Hỏi chuyện người đề nghị đặt tên cầu Nguyễn Bá Thanh

Cầu Sông Hàn là cầu đầu tiên, anh Thanh có nhiều tâm huyết trong việc xây dựng. Cầu Thuận Phước gần biển và mang vẻ vững chãi. Một trong hai có thể đổi tên thành cầu Nguyễn Bá Thanh.

Đề xuất đặt tên cầu Nguyễn Bá Thanh

HĐND Đà Nẵng nhận được những ý kiến xem xét đổi tên cầu Sông Hàn thành cầu Nguyễn Bá Thanh.