chế biến sâu

Cập nhập tin tức chế biến sâu

Hà Giang chuyển làm hàng chất lượng, đẩy mạnh chế biến sau quả cam

Không mở rộng diện tích trồng cam, thay vào đó Hà Giang đang đẩy mạnh hướng sản xuất an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm bằng cách chế biến sâu để tránh khủng hoảng thừa, được mùa mất giá cho loại đặc sản này.

Xuất khẩu nông sản: Có 'tín chỉ' trong tay, làm hàng chất lượng cao đưa sang EU

Thị trường EU đang mở ra cánh cửa vô cùng rộng lớn cho nông sản Việt. Song để đáp ứng được các yêu cầu của thị trường này, cần tổ chức lại sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, tiến tới chế biến sâu.